[265] ปวารณา
  [263] แผ่เมตตา
  [261] เข้าพรรษา
  [259] คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา

  [257] พระอานนท์ยุคโลกาภิวัตน
  [255] อโศกสร้างคน คนสร้างเมือง
  [253] มหาปวารณา ครั้งที่ ๒๑
[251] มหาทาน
  [249] เข้าพรรษา'๔๕ ตบะหรรษา
  [247] สร้างคน สร้างดิน
[245] พุทธาภิเษก ครั้งที่ ๒๖
[243] ตลาดอาริยะปีใหม่'๔๔
  [241] มหาปวารณา๔๔
  [235] เพื่อฟ้าดิน
  [233] พุทธากู้ดินฟ้า - เกษตร
  [231]ตลาดอาริยะปีใหม่'44
  [228]สมณะซาบซึ่ง สิริเตโช :ประชุม ชมร.เชียงใหม่ ๑๗ ก.ค.๒๕๔๑
 

อย่ามัวช้าให้คนอื่นมาสอนเรา