[.]
  [165]อีกกี่ศพจึงจะพบสัจจะ
  [162]สันโดษ ทางสู่ความพ้นทุกข์
  [159]หากรู้สักนิด
  [157]อีกหนึ่งดาวที่เข้าวัด
  [154]ต้นไม้ที่โค่นล้ม
  [152]หยุดหัวใจไว้ที่รัก
  [149]หัวใจสีแดงในชุดขาว
  [145]จนกว่าเราจะตายจากกัน
  [143]เหตุเกิดที่ปาก
  [141]นาวาแห่งความทุกข์
  [136]โชคดีของชีวิต
  [132]ไปเถิด บนเส้นทางที่หนาวเย็น
  (5-2534) บทเรียนแห่งการพลัดพราก