อันดับ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
ISSN 0857-7585
ฉบับ
เข้าพรรษา กู้ดินฟ้า

สารบัญ อันดับ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗วันอังคารแห่งความทรงจำ
กู้ดินฟ้า ทำไมต้องเป็นเรา
พรรษานี้ สมณะ - สิกขมาตุอยู่หนใด
แบ่งปันความรู้ ที่ ฟ้าสู่ดินชุมชนเข้มแข็งแห่งจ.บุรีรัมย ?
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
เช่นนี้ ยากจะมีอีกแล้ว
ธรรมะประทับใจ (๙๙)
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
สติปัฏฐาน ฌาน วิตกวิจาร และองค์คุณของพระอาริยะ
เรียงวลี กวีธรรม
สมณะโพธิรักษ์ บทเทศนาจากริมฝั่งน้ำมูล
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ -น.ส.น้อมคำ-
อุดมการณ์จริง ต้องทิ้งความสบาย เดินตามรอยพ่อ
พระอนุรุทธเถระ
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
เข้าพรรษา'๔๗ ใต้ร่มอโศก
ค่ายพุทธจาริก
ระวังอันตรายอาหารนำเข้า ชาเขียว บะหมี่ สาหร่าย ฯลฯ
ระวังแคชเชียร์เช็ค
รอยบุญรอยบาป กรรมตามสนอง
อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์
คืนสู่เหย้า เข้าคืนรัง นศ.ปธ. ครั้งที่ ๑

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ -

  คติประจำฉบับนี้
ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 24 (27) ฉบับที่ 10
   เดือน มิถุนายน 2547
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand