อันดับ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
๓๐ ปี นานาสังวาส
เขตสมานฉันท์ ศานติวิถีพุทธ

สารบัญ อันดับ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘นิพพาน หรือ สันติธรรม
ฤาไฉนนานาสังวาสจึงสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ ๖๐ ปีที่ผ่านมา ?

เมื่อคณะสงฆ์ธรรมยุตอ้างนานาสังวาสมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามพระธรรมวินัยใน ๖๐ ปีที่แล้ว

ย้อนรำลึกถึงอดีตสมัย ๓๐ ปี "แดนอโศก"
๓๐ ปี นานาสังวาส เขตสมานฉันท์ ศานติวิถีพุทธ
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
ตบะหรรษา '๔๘
บันทึกคนวัด ตอนตบะหรรษา
การสัมมนาบูรณาการการศึกษาบุญนิยม สัมมาสิกขาสันติอโศก
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
พระนันทเถระ
ความมหัศจรรย์ในการปฏิบัติธรรมของอุบาสิกาใจพร้อม
เมื่อถึงกาละต้องจากของ.....พ่อใหญ่สอนเจ้าปัญญาที่น่างึด! (น่าอัศจรรย์)
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
กรรมตามสนอง
งานศพของชาวพุทธ
น้ำฉี่ดีจริงหรือ ?
ศัตรูพืช เก็บเล็กผสมน้อย
ไม่อยากเชื่อแล้ว
รู้ผิดให้รีบแก

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 11
   เดือน กรกฎาคม 2548
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand