อันดับ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช'๔๘

สารบัญ อันดับ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘พระบรมราโชวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทำทุกๆวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ สนองคุณของแผ่นดิน
โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช '๔๘
โรงบุญ ๕ ธันวาฯ มหาราช'๔๘ สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
เรียนรู้จากภูมิปัญญาแพทย์ทิเบต
น้ำฉี่ ดีจริงหรือ ?
หลักการดูหนังดูละครที่พุทธสถานสันติอโศก
ถั่วพู นั้นสำคัญไฉน
บรรลุธรรมด้วยการเขียน (ภาคที่ ๒)
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นย่อมถึงตน
หันมากินขนมไทย ปลอดภัยกว่า
ศรัทธานั้น...สำคัญไฉน
จิตวิญญาณต้องมีการพัฒนา
คืนสู่เหย้าชาวพุทธธรรม ครั้งที่ ๓ ปี '๔๘
อีเมลจากศิษย์เก่าพุทธธรรม

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
กระจกเงาทำให้เราแต่งตัวดีขึ้น
ผัสสะทำให้เราแต่งใจดีขึ้น


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 26 (29) ฉบับที่ 1
   เดือน กันยายน 2548
   จำนวน 10,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand