ข้อเขียน -บทความที่ผ่านมา

- สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๖๓

- สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๖๑

- สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๕๗

- สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๕๖

- สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๕๕

- สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๕๑

- งานประจำปี ๒๕๕๖ ของชาวอโศก

- สมณะเกจิฯ งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๔๓ ราชธานีอโศก (๕-๑๑ เม.ย.๖๒ )

- งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๓๙ ราชธานีอโศก และสมณะเกจิฯ (๕-๑๑ เม.ย.๕๘ )

- สมณะเกจิฯ งานพุทธาฯ ครั้งที่ ๓๙ ปี ๒๕๕๘ ที่ศาลีอโศก ๑-๗มี.ค.๕๘

- สมณะเกจิฯ งานพุทธาฯ ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๕๕ ที่ศาลีอโศก

- สมณะเกจิฯ งานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๕๕ ที่ราชธานีอโศก

- งานปลุกเสกครั้งที่ ๓๒ ปี ๒๕๕๑ ที่ศีรษะอโศก

- งานปลุกเสกครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๕๕ ที่บ้านราชฯ

- งานฉลอง๗๗ปี ๗เดือน ๗วัน ลุงจำลอง ๑๑-๑๒ ก.พ.๒๕๕๖

- ปลุกเสกฯ พุทธาฯ ณ ผ่านฟ้าลีลาศ สิบห้านาทีกับพ่อท่าน sa333_052

- อโศกรำลึก'๓๓ ณ ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ ๔ -๑๒ มิ.ย.๕๗

- ทำไมพ่อท่านทุ่มเทให้ ว.บบบ.

- โครงการอบรมบัณฑิตาราม รุ่นที่ ๑ (๑๑-๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕)

- เหตุปัจจัยที่เกิดชุมชนชาวอโศก

- สิทธิมนุษยชน - กัมพูชาจับ ๗ คนไทย - เอ็มโอยู43

- ข่าว วีระ สมความคิด 5ก.ค.57 ** 4ก.ค.57

- จดหมายถึงอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และฮุนเซน

- เสียงพุทธธรรมโดยสื่อสารบุญนิยม

- สยามเทวาธิราชิทธิ

- ความฉลาดทำไมทำลายชาติได้

- อย่ารอให้สายเสียแล้ว

- แก้ไขมาตรา291 ต้องทำประชามติก่อน

- ชี้อำนาจรื้อส้วม

- บทฝึกในแดนขัง เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์