อันดับ ๒๓๕ เมษายน ๒๕๔๔
พระราชดำรัส ฯ พลังศักดิ์สิทธิ์ของพุทธฯ (แถลง)

พื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๘

พรรคเพื่อฟ้าดิน สิบห้านาทีกับพ่อท่าน จดหมายจากญาติธรรม
เก็บเล็กผสมน้อย น้ำฉี่ดีจริงหรือ  
ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย รำลึกถึง สุภาณี วิสานนท์ หอมดอกพุทธา
ธรรมะประทับใจ (๖๘) บันทึกจากปัจฉาสมณะ จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
เดินตามรอยพ่อ : ยอม หยุด เย็น กว่าจะถึงอรหันต์ อริยสัจสี่พิสดาร
ใต้ร่มอโศก เศรษฐกิจชุมชน (ตอนจบ) อาริยะ ยุค ๒๐๐๐
กรรมตามสนอง ค่ายหนุ่มสาวพุทธทายาท รุ่น ๑๘ ยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑๖
รายงานพุทธสถานสันติอโศก รายงานพุทธสถานปฐมอโศก สรุปรายงานฯ องค์กรชาวอโศก
รายงานพุทธสถานศีรษะอโศก รายงานพุทธสถานศาลีอโศก รายงานพุทธสถานสีมาอโศก
รายงานพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ รายงานพุทธสถานราชธานีอโศก รายงานพุทธสถานทักษิณอโศก