[267]
[266] สู้จนสิ้นแรง
[264] จักเรียนรู้....และอดทน
[262] ชะตากรรม....ที่กำหนด
[260] เสาะแสวง..สู่พรหมจรรย์
[258] พิสูจน์สัจธรรม
[256] รักแท้...ต้องพิสูจน์
[254] เส้นทางแห่งฝัน
[252] ---
[250] ชีวิตคือสมถะ
[248] กำเนิดชีวิต
[246] วิกฤตคือโอกาส
[244] ไปให้ถึงดวงดาว
[242] สายเลือดพุทธ
[240] เพียรมุ่งหวัง...พลังใจ
[239] ถักทอ...ธรรมธารสู่ฟากฟ้า
[233] มุ่งหาแก่นธรรม

[231]หันหลังให้โลกีย์

[221]ฟากฝั่งฝัน นาวาอโศกตระกูล