จุดมุ่งหมายในการจัดทำสารอโศก

 1. เพื่อเพิ่มพลังธรรมให้กับผู้อ่าน
 2. เพื่อระลึก ทบทวน สรุป
  สภาวธรรม และกิจกรรม
  ที่ได้ทำมา
 3. เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำ
  การปฏิบัติก้าวต่อไป
 4. เพื่อประโยชน์แก่อนุชน
  รุ่นหลังจ ะได้อาศัยเป็นข้อมูล
  ในการศึกษาพฤติกรรม และ
  วิธีการดำเนินงานของ "อโศก"
  อันจะเป็นแนวทางในการ
  สืบสานพระศาสนา

 

[HomePage]

 

สารอโศก อ่านอันดับที่ฉบับปัจจุบัน| 327 |
| 317 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | |288| |287| |286| |285| |284| |283 | | 282 | |281| |280| [279] [278] [277] [276] [275] [274] [273]
[272] [271] [270] [269] [268]
[267] [266] [265] [264] [263]
[262] [261] [260] [259] [258]
[257] [256] [255] [254] [253]
[252] [251] [250] [249] [248] [247] [246] [245] [244] [243] [242] [241] [240] [239] [235] [234] [233]

ด้านล่าง สารอโศก file PDF
[300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323]
[324] [325] [326 ] [327 กย-ตค55 ]
[ 328 พย-ธค.55 ] [ 329 มค-มีค.56 ] [ 330 ]


 

 

(ข้อมูลเก่า)
เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230
จดหมายจากญาติธรรม
ทีม สมอ.๑๕ นาทีกับพ่อท่าน
ระลึกถึง...ลักขณา วชิรวาทการ - พรพิชัย เจียมกัลชาญฝากไว้ในแดนธรรม
ปัจฉาสมณะ: สมณะเดินดิน ติกขวีโร - สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณบันทึกจากปัจฉาสมณะ
งูเขียวเก็บเล็กผสมน้อย
กรรมตามสนอง
ประดับไว้ในโลกา
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
ใต้ร่มอโศก
หอมดอกพุทธา
นักปฏิบัติธรรมชาวอโศกจากโลกีย์ถึงโลกุตระ
บันทึกของคนไกลวัด
นักปฏิบัติธรรมชาวอโศกธรรมะประทับใจ
ลูกไกลพ่อมนุษย์สีขาวปฏิบัติธรรม
หน้าต่าง ต.อ.
ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย
เดินตามรอยพ่อ
ณวมพุทธกว่าจะถึงอรหันต์
ณวมพุทธอาริยะยุค2000
ตลาดอาริยะปีใหม่
บทความทั่วไป

 

   Asoke Network Thailand