สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
 

[329] งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ไทย ๒๕๕๖

[328] โพชฌังคาริยสัจจายุ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

[327] งานมหาปวารณา'๕๕ ครั้งที่ ๓๑

[310] งานมหาปวารณา'๕๑ ครั้งที่ ๒๗

[300] - 327 pdf file

[299]

[298]

[297]

[296]

[295] ตอน....กู้ชาติ กู้ศาสนา ในบทเรียนประชาธิปไตยที่งดงาม ถ้าแม้จะแพ้พ่าย ก็ภาคภูมิที่ได้เสียสละ (๒) มีค49 บันทึกปัจฉาต่อ

[294] กู้ชาติ กู้ศาสนา ในบทเรียนประชาธิปไตยที่งดงาม
ถ้าแม้จะแพ้พ่าย ก็ภาคภูมิที่ได้เสียสละ (๒) บันทึกปัจฉา

[293] ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ '๔๙ มีนาคม ๔๙ รวมเล่ม

[292] ชัยชนะของประชาชน บนมิติใหม่ ของการต่อสู้ สู่นวัตกรรมของการเมืองไทย กพ49 รวมเล่ม

[291] ปิตุบูชา ปัญญาสมโภช
งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๐ มค49

[290] ว่าง

[289] โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช'๔๘ พย48

[288] มหาปวารณา ๔๘ ครั้งที่ ๒๔ ตุลา48

[287] ขยะทอง ฉลอง ๗๒ ป กย48

[286] ผู้หาได้ยากในโลก สค48

[285] ๓๐ ปี นานาสังวาส เขตสมานฉันท์ ศานติวิถีพุทธ กค48

[284] เข้าพรรษา'๔๘ มิย48

[283] อโศกรำลึก'๔๘ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

[282] กสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๒ เมย48

[281] ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ'๔๘ ครั้งที่ ๒๙ มีค48

[280] พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๙

[279] ซับขวัญชาวใต้

[278] ปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๘ ครั้งที่ ๒๖

[277] โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช'๔๗

[276] มหาปวารณา ครั้งที่ ๒๓

[275] สังคมเมตตาชน

[274] การเมืองบุญนิยม

[273] ยุทธศาสตร์บุญนิยม

[272] เข้าพรรษา กู้ดินฟ้า

[271] อโศกรำลึก'๔๗

[270] กสิรกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๑

[269] ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ๔๗ ครั้งที่ ๒๘

[268] พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ '๔๗ ครั้งที่ ๒๘

[267] ปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๗ ครั้งที่ ๒๕

[266] โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช'๔๖

[265] มหาปวารณา'๔๖ ครั้งที่ ๒๒

[264] สร้างผู้นำ

[263] แผ่เมตตา

[262] แม่ครับเพื่อแม่ผมจะงดเหล้าเข้าพรรษา

[261] เข้าพรรษา'๔๖

[260] เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐

[259] คืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำสัมมาสิกขา ครั้งที่ ๑

[258] ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ'๔๖ ๒๗

[257] พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่ ๒๗

[256] ฉลองหนาว-ธรรมชาติอโศก ครั้งที่ ๑

[255] ปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๕ ครั้งที่ ๒๔

[254] โรงบุญ ๕ ธันวา'๔๕

[253] มหาปวารณา'๔๕ ครั้งที่ ๒๑

[252] ชนะใจ ชนะภัย

[251] มหาทาน

[250] ธารน้ำใจ

[249] เข้าพรรษา'๔๕

[248] อโศกรำลึก ๔๕

[247] สร้างคน สร้างดิน

[246] ปลุกเสก'๔๕

[245 ] พุทธา'๔๕

[244] คนดีไม่ดื้อ คนดื้อไม่ดี

[243] ตลาดอาริยปีใหม่'๔๕

[242] ผัสสาหาร

[241] มหาปวารณา

[240] ฉลองน้ำ

[239] มารดาของโลก

[238] อุโบสถศีล

[235] เพื่อฟ้าดิน

[234] พ.ฟ.ด.(เพื่อฟ้าดิน)

[233] พุทธาฯ กู้ดินฟ้า

[230] 30 ปีแห่งการงานของพ่อท่าน

[229] ออกพรรษา

[227] ประชาธิปไตยกับแม่

[223] เอื้อไออุ่น

[168] ผ่าอัตตา

[167] ฉีกหน้ากากฤาษี

[166] บุญนิยม

[165] เจาะลึกอริยสัจ

[164] สร้างสมดุลธรรมชาติ

[163] อลัน คลิมา (Mr.Alan Klima) นักศึกษาปริญญาเอก
ด้านมนุษยวิทยา จากสหรัฐอเมริกา สัมภาษณ์พ่อท่าน

[162] หนักแน่นให้นุ่มเนียน

[161] สูตร 4578 งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฎิหาริย์

[160] ประนีประนอม

[159] ปลุกเสก พ.ศ.2536

[158] ปีใหม่อโศก'36

[157] สามอาชีพกู้ชาติ (2)

[156] สามอาชีพกู้ชาติ ( 1)

[155] ทำใจให้ดี ทำดีให้ใจ

[154] ขยะวิทยา

[153] กว่าจะสัมมาทิฐิ

[152] สัมมาอาชีพ

[151] ระบบสหสังคมเสรีบุญนิยม

[150] เหนือฟ้านาฝัน

[149] วันที่ 10 มิถุนายน วันเกิดสมณพราหมณ์

[148] พุทธา'34

[147] สงครามกับสันติภาพ

[146] หินฟ้า (Monolith)

[145] ด็อกเตอร์ แกร็นต์ ออลสัน สัมภาษณ์พ่อท่าน

[144] นโม

[143] อธิษฐาน

[142] อโศกรำลึก ปี 2533

[141] ชมรมเกษตรอโศก

[140] นักทำ

[138] ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน

[137] ยินดีไม่มีปัญหา

[136] มนุษย์ทาส

[135] ปี2532 ชมสวนพุทธา'32

2534] สวนฟ้า นาบุญ